Dermato-Venereology Doctor's Schedule

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumaat

Sabtu

Dr.dr. Cashtry Meher, M.Kes, M.Ked(DV), Sp.DV

09.00-12.00

09.00-12.00

10.00-13.00

dr. Kharina Yufin Putri, M.Ked(DV), Sp.DV

10.00-13.00

11.00-13.00

10.00-12.00